XX  JUBILEUSZOWY  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  POWIATOWY

1. Gdzie znajduje się starszy pomnik Księgi Henrykowskiej ?

2. Pod koniec XVI wieku Strzelin był głównym ośrodkiem handlu pewnego artykułu na Przedgórzu Sudeckim. Podaj jego nazwę.

3. Kto, kiedy i gdzie nadał prawa miejskie Strzelinowi ?

4. Co jest najcenniejszym zabytkiem Strzelina i w jakim stylu jest wybudowany ?

5. Z czym kojarzy Ci się nazwa „balwiarz” ?

6. W Ziębicach z murów obronnych do dnia dzisiejszego ocalała tylko jedna z trzech bram. Podaj jej nazwę.

7. Gdzie znajdują się ambony w kształcie wieloryba ?

8. Z czym graniczą Wzgórza Strzelińskie od Zachodu ?

9. Jak nazywa się odmiana granitu, nieco odeń starsza i ciemniej zabarwiona (występująca koło Gościęcic i Dobroszowa) ?

10. Wymień trzy najwyższe szczyty Wzgórz Strzelińskich oraz podaj ich wysokości.

11. W granicach jakiego księstwa znalazły się Ziębice w 1291 r. po śmierci Henryka IV Probusa ?

12. W którym roku został przekazany majątek Przeworno szpitalowi w Berlinie ?

13. W Ziębicach znajduje się pewne muzeum. Podaj jego nazwę.

14. Na pewnej wieży ratuszowej znajduje się napis „Horas non numero nisi serenas”. Co oznacza ten napis i gdzie się znajduje ?

15. Podaj nazwę miejscowości, która w 1350 r. pojawiła się w dokumentach jako „Nova Villa” ?

16. Gdzie występują łupki kwarcytowe ?

17. Jaka rzeka opływa Wzgórza Strzelińskie od zachodu ?

18. Jakie miejscowości były wymienione w „Bulli protekcyjnej” wydanej przez papieża Hadriana IV w 1155 roku ?

19. Podaj nazwy dwóch najbliższych rezerwatów przyrody.

20. Z czyjego polecenia został zburzony w 1482 roku zamek na Gromniku ?

21. Na czerwonym szlaku nieopodal Ziębic znajduje się źródło. Podaj jego nazwę.

22. Gdzie znajdują się obiekty pokazane na fotografiach A, B, C, D ? Co przedstawia fotografia B ?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin

23. Jakiego koloru szlakami i z jakiej miejscowości w czasie jednodniowej wycieczki można dojść do Żelowic ? Wymień po jednej miejscowości z każdego kierunku.

24. Oblicz odległość i azymut z punktu 6c do 7b (punkty znajdują się w środku kółek, skala mapy 1:40000)

PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin