XX  JUBILEUSZOWY  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. Jakimi szlakami turystycznymi można dojść na Gromnik ?

a)czerwony   b)niebieski   c)zielony   d)żółty   e)czarny

2. Jakie 2 kolory są przeważające w herbie Strzelina ?

a)żółty   b)zielony   c)fioletowy   d)złoty   e)czerwony   f)niebieski   g)srebrny

3.Jak miał na imię pierwszy wójt Strzelina ?

a)Konrad   b)Henryk   c)Zygfryt   d)Zbigniewe)   Bolesław

4. Łucznicy strzelińscy w 1017 roku brali udział w obronie :

a)Ziębic   b)Wrocławia   c)Brzegu   d)Niemczy   e)Wiązowa   f)Henrykowa

g)nie brali udziału w żadnej obronie

5. Rezerwat przyrody znajdujący się koło Muszkowic chroni las :

a)bukowy   b)dębowy   c)sosnowy   d)modrzewiowy   e)świerkowy

6. Rok 1548 był dla Strzelina tragiczny ze względu na :

a)powódź   b)pożar   c)wojnę   d)zarazę   e)wichurę   f)głód

7. Z czym graniczą Wzgórza Strzelińskie od zachodu ?

8. Co oznacza skrót GOT ?

9. Z jakiego okresu pochodzą obwałowanie kamienne na Gromniku ?

10. Gdzie znajduje się zamek nawodny ?

11. Na jakich stacjach zatrzymuje się pociąg osobowy między Strzelinem a Ziębicami ?

12. Wymień 4 gatunki ssaków, które bezpowrotnie wyginęły na terenie Ziemi Strzelińskiej ?

13. Kto był ostatnim księciem z rodu Piastów władającym Strzelinem ?

14. Najstarszy zachowany nagrobek kobiecy znajduje się w Henrykowie. Czyj to jest nagrobek i z którego roku pochodzi ?

15. Podaj nazwę i wysokość drugiego co do wysokości wzgórza Wzgórz Strzelińskich ?

16. W granicach jakiego księstwa znajdował się Strzelin za panowania Bolka II ?

17. Wymień gminy wchodzące w skład powiatu strzelińskiego.

18. W jakim języku była pisana Księga Henrykowska i gdzie znajduje się jej oryginał ?

19. W 1292 roku Strzelin otrzymał prawa miejskie. Z połączenia jakich osad powstał? Co stanowiło granicę między tymi osadami?

20. Jest to skała pochodzenia wulkanicznego występująca na Wzgórzach Strzelińskich. Jak się nazywa ?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin