XX  JUBILEUSZOWY  KONKURS
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


Finałowy etap  XX Jubileuszowego Konkursu Turystyczno-Krajoznawczego o Ziemi Strzelińskiej odbył się 12 grudnia 2014 roku  w Gimnazjum nr 2 im. Żołnierza Polskiego w Strzelinie.


Szkoły, które zgłosiły udział w etapie szkolnym:

Strzelin PTTK konkurs PTTK Strzelin konkurs