II  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  REJONOWY

1. Księżna Śląska - Jadwiga, późniejsza święta, była:

a) matką, b) babką, c) prababką Bolka I ?

2. Jakie imię nosiła córka Bolka I, która została przełożoną zakonu klarysek w Strzelinie i jakie przybrała imię zakonne ?

3. Wymień przydomki, które otrzymał Bolko I Świdnicki.

4. W skład jakiego księstwa wszedł Strzelin po śmierci Bolka I i kto nim władał ?

5. Kto i kiedy wzniósł w Strzelinie gmach pierwszego gimnazjum ewangelickiego ?

6.W rejonie jakich wsi wokół Strzelina wydobywano w średniowieczu granit ?

7. Kiedy obchodzimy dzień patrona Strzelina ?

8. Kiedy zmarła i jakie miała imię ostatnia księżna piastowska (siostra ostatniego Piasta Jerzego IV Wilhelma) ?

9. Wymień przedwojenną (niemiecką) nazwę Strzelina, Wiązowa, Borowa i Przeworna.

10. Czyją głowę przedstawia herb Wiązowa ?

11. Kto udzielił zgody na lokację Wiązowa (1250 r.), a kto dokonał tej lokacji ?

12. Wymień dwa największe zabytki Przeworna.

13. Wymień dwa największe zabytki Wiązowa.

14. Jaki zakład przemysłowy w Wiązowie był największą fabryką przed wojną w tym mieście i kiedy powstał ?

15. Jak nazywały się średniowieczne organizacje zrzeszające:

a) rzemieślników, b) kupców ?

16. Jakie to wioski: Grossburg, Gurtsch, Kurtwitz, Prauss, Grünhartau, Lorenzberg ?

17. Jakie średnie szkoły istniały w Strzelinie przed 1945 rokiem ?

18. Podaj w jakiej krainie geograficznej leżą Wzgórza Strzelińskie ?

19. Podaj jaka kraina geograficzna rozciąga się na północ od Wzgórz Strzelińskich ?

20. Wzgórza Strzelińskie stanowią dział wód między dwiema rzekami opływającymi je od wschodu i zachodu, podaj nazwy tych rzek.

21. Wzgórza Strzelińskie są zalesionym dość wyrównanym wałem górskim, podaj jaka jest szerokość i długość tego wału w km oraz w jakim kierunku się rozciąga.

22. Na zachód od Wzgórz Strzelińskich wzdłuż doliny rzecznej i linii kolejowej biegnie droga łącząca dwa miasta, podaj ich nazwy.

23. Napisz w dorzeczu jakiej rzeki głównej leżą Wzgórza Strzelińskie.

24. Podaj gdzie bierze swój początek główny grzbiet Wzgórz Strzelińskich w okolicach Strzelina.

25. Podaj gdzie w okolicach Strzelina znajdują się dwa większe złoża kaolinu.

26. Wyjaśnij dlaczego poszczególne grzbiety i szczyty wzgórz Strzelińskich są łagodnie zaokrąglone.

27. Podaj jakie wiatry przeważają na terenie Wzgórz Strzelińskich.

28. Podaj w jakim miesiącu występuje najwięcej dni słonecznych a w jakim najmniej.

29. W szczytowych partiach Wzgórz Strzelińskich występuje las mieszany. Wymień 5 gatunków najczęściej występujących tu drzew.

30. Podaj nazwę drzewa liściastego z jadalnymi owocami występującego koło Leśniczówki w Gościęcicach Średnich.

31. Podaj nazwę drzewa iglastego, które w okresie zimowym traci igły.

32. Odpowiedz na którym brzegu rzeki Oławy leży centrum Strzelina.

33. Odpowiedz gdzie znajduje się Wisielcza Góra zwana też Gołką.

34. Podaj wysokość bezwzględną Gromnika oraz wysokość Gromnika względem Strzelina, jeśli Strzelin leży na 163 m npm (przedstaw obliczenia).

35. Podaj jakimi szlakami i z jakich miejscowości można dojść na Gromnik.

36. Podaj nazwę miejsca w którym krzyżują się trzy szlaki. Wymień ich kolory.

37. Podaj koło jakiej wsi znajduje się wąwóz zwany "Diabelską Kręgielnią".

38. Odległość między Strzelinem a Gromnikiem w linii prostej na mapie w skali 1:60000 wynosi 15 cm, oblicz odległość rzeczywistą. Przedstaw obliczenia z dokładnością do 1 km.

39. Wyjaśnij znaczenie skrótów: GOT, OTP.

PTTK Strzelin PTTK Strzelin