XIX  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


    WYNIKI  -  ETAPU  POWIATOWEGO

      KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA ETAPU POWIATOWEGO:

             GIMNAZJA:

         1. nr 1 w Strzelinie     
         2. w Wiązowie      
         3. Gimnazjum Dwujęzyczne w Strzelinie
         4. nr 2 w Strzelinie      
         5. w Borowie
         6. w Kuropatniku
        

          SZKOŁY PODSTAWOWE:

         1. nr 5 w Strzelinie
         2. w Zielenicach
         3. w Kuropatniku
         4. w Wiązowie
         5. w Wawrzyszowie
         6. w Goszczynie


     KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ETAPU POWIATOWEGO:

         SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

  1.   Rafał Szałaj      LO w Strzelinie    
  2.   Łukasz Szymański    LO w Strzelinie     
  3.   Jarosław Burian    LO w Strzelinie     
  4.   Michał Nowicki     Technikum w Strzelinie
  5.   Klaudia Piskorz    Technikum w Strzelinie
  6.   Aneta Hutnik      Technikum w Ludowie Polskim
  7.   Andrzej Czwartacki   Technikum w Strzelinie
  8.   Przemysław Budny    Technikum w Ludowie Polskim
  9.   Patrycja Sierżant   Technikum w Ludowie Polskim

 
             GIMNAZJA:

  1.   Agata Pietrzyk      nr 1 w Strzelinie    
  2.   Dominika Klimek     w Wiązowie       
  3.   Marta Żerek       nr 1 w Strzelinie    
  4.   Aleksandra Gil      Dwujęzyczne w Strzelinie
  5.   Piotr Karpiel      w Borowie        
  6.   Katarzyna Matwijów    nr 1 w Strzelinie    
     Aleksandra Ziółkowska  Dwujęzyczne w Strzelinie 
  7.   Katarzyna Prorok     nr 2 w Strzelinie    
     Alicja Papierz      w Kuropatniku      
  8.   Julia Nowak       w Kuropatniku      
  9.   Dominika Irza      w Wiązowie
 10.   Magdalena Beń      w Wiązowie       
     Aleksandra Onyszkiewicz nr 2 w Strzelinie  
 11.   Bartłomiej Pachut    nr 2 w Strzelinie   
 12.   Urszula Kurysz      w Borowie        
     Iga Użyńska       Dwujęzyczne w Strzelinie 
 13.   Maciej Gawlas      w Borowie        


           SZKOŁY PODSTAWOWE:

  1.   Szymon Kunysz      nr 5 w Strzelinie   
  2.   Natalia Patrykowska   nr 5 w Strzelinie   
  3.   Paulina Kulka      w Zielenicach     
  4.   Konrad Paszek      nr 5 w Strzelinie    
  5.   Krzysztof Radomski    w Zielenicach     
  6.   Jagoda Pławiak      w Zielenicach   
     Maciej Zawistowski    w Wiązowie     
  7.   Wiktoria Łużna      w Kuropatniku    
  8.   Jakub Bodnar       w Kuropatniku   
     Julia Kabała       w Wiązowie      
  9.   Aleksandra Padoł     w Wawrzyszowie   
 10.   Kacper Kościelny     w Wawrzyszowie   
 11.   Adrianna Chodzyńska   w Kuropatniku    
 12.   Wiktoria Ogrodnik    w Goszczynie     
 13.   Zofia Można       w Wiązowie     
 14.   Dominika Purchała    w Goszczynie     
 15.   Julia Moryń       w Wawrzyszowie    

PTTK Strzelin PTTK Strzelin