XIX  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  POWIATOWY

1. W którym roku została wspomniana po raz pierwszy kasztelania strzelińska ?

2. Kto pełnił funkcję administratorów na księstwo ziębickie od 1663 roku ?

3. Jak nazywa się istniejąca do dziś brama w systemie obronnym Ziębic ?

4. Gdzie w gminie Strzelin znajdują się wieże widokowe ?

5. Od ilu lat działa Oddział PTTK „Ziemi Strzelińskiej” ?

6. W 1540 roku na skutek reformacji został zlikwidowany klasztor. O jaki zakon chodzi ?

7. Z jakimi gminami graniczy gmina Strzelin ?

8. W licznych opuszczonych kamieniołomach, na poboczach dróg, na suchych, nasłonecznionych łąkach występują rośliny przystosowane do życia w środowisku o dużym deficycie wody. Wymień te rośliny.

9. Kogo zatrudniano do pracy przy budowie linii kolejowej z Wrocławia do Międzylesia ?

10. W jakim języku była pisana Księga Henrykowska i gdzie znajduje się oryginał ?

11. Z czego są zbudowane Skalickie Skały ?

12. Jak nazywała się osada włączona do Strzelina, ciągnąca się wzdłuż dzisiejszej ulicy Staromiejskiej ?

13. W 2011 roku Oddział PTTK „Ziemi Strzelińskiej” zorganizował, jako pierwszy w Polsce, dłygodystansowe, nocne zawody na orientację w dyscyplinie wywodzącej się z Australii. Podaj nazwę tej dyscypliny.

14. Jaka rzeka ma swoje źródło koło wsi Lipniki ?

15. W którym roku czternastokrotnie zmieniali się okupanci Strzelina, rabując, paląc i niszcząc ?

16. Gdzie znajduje się siedziba nadleśnictwa ?

17. Po kasacie zakonów w 1812 roku klasztor w Henrykowie został sprzedany. Kto był jego nabywcą ?

18. W XVI wieku w księstwie ziębickim bito złote dukaty. Podaj imię księcia i z jakiej dynastii pochodził ?

19. W centrum wsi Żelowice wznosi się figura świętego strzegącego od powodzi. Podaj jego imię.

20. Podaj nazwę ptaka o czerwonym zabarwieniu grzbietu, który zamieszkuje krzewy tarniny.

21. Gdzie na Wzgórzach Strzelińskich znajduje się zamek nawodny ?

22.

PTTK Strzelin PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin

Gdzie znajdują się obiekty na fotografiach ?

23. Z czym kojarzy Ci się nazwa „Nieciepła Izba” ?

24. W 2013 roku Oddział PTTK „Ziemi Strzelińskiej” wzbogacił Wzgórza Niemczańsko – Strzelińskie o nowe szlaki turystyczne. Podaj jakie są to szlaki i skąd dokąd prowadzą.

25. Oblicz odległość i azymut z punktu 6b do 5a. Na jakich elementach znajdują się punkty 5b i 7d ? (punkty znajdują się w środku kółek, skala mapy 1:30 000)

PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin