XIX  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. Które miasta znajdują się w powiecie strzelińskim ?

a)Borów    b)Niemcza    c)Wiązów    d)Ząbkowice    e)Ziębice

2. Jakiego koloru szlaki przechodzą przez Biały Kościół ?

a)czerwony    b)niebieski    c)zielony    d)żółty    e)czarny    f)pomarańczowy

3. Na jakim szczycie Wzgórz Strzelińskich znajdowała się do niedawna drewniana wieża widokowa ?

a)Góra Szańcowa    b)Gromnik    c)Kalinka    d)Nowoleska Kopa    e)Kawia Góra

4. Bolko II był księciem :

a)świdnickim    b)strzelińskim    c)legnicko-brzeskim    d)jaworskim    e)ziębickim

5. Powiat strzeliński leży w województwie dolnośląskim. W jakim kierunku od Strzelina znajduje się miasto wojewódzkie ?

a)północ    b)południe    c)wschód    d)zachód

6. Z czym graniczą Wzgórza Strzelińskie od północy ?

7. Podaj prawidłową nazwę róży kłodzkiej.

8. Do jakiej rzeki wpada Krynka ?

9. Latem 1741 roku rezydował obozem pod Strzelinem jeden z europejskich władców. Podaj tytuł i imię władcy.

10. Rycerz Henryka III o imieniu Konrad był dziedzicznym wójtem. O jaką miejscowość chodzi ?

11. Gdzie występują w nieczynnych kamieniołonach granitognejsy ?

12. Co to jest kulczyk i czyim jest krewniakiem ?

13. W którym roku zainstalowano w Strzelinie latarnie gazowe ?

14. Najstarszy zachowany nagrobek kobiecy znajduje się w Henrykowie. Czyj to jest nagrobek i z którego roku pochodzi ?

15. Gdzie i na jakiej wysokości znajdują się źródła rzeki Oławy ?

16. Bolko I Świdnicki sprowadził do Strzelina zakon. W którym roku oraz o jaki zakon chodzi ?

17. Wymień gminy wchodzące w skład powiatu strzelińskiego.

18. Co oznacza skrót InO ?

19. Gdzie na Wzgórzach Strzelińskich występują kasztany jadalne ?

20. W jakiej krainie geograficznej leżą Wzgórza Strzelińśkie ?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin