XVIII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


    WYNIKI  -  ETAPU  POWIATOWEGO

          KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA ETAPU POWIATOWEGO:


                      GIMNAZJA

               1. w Wiązowie                 
               2. nr 2 w Strzelinie          
               3. nr 1 w Strzelinie           
               4. w Borowie                   
               5. Gimnazjum Dwujęzyczne w Strzelinie    
               6. w Kuropatniku               
               7. w Przewornie                


                      SZKOŁY PODSTAWOWE:

               1. nr 5 w Strzelinie          
               2. w Zielenicach              
               3. w Wiązowie                 
                  nr 4 w Strzelinie          
               4. w Kuropatniku              
               5. w Wawrzyszowie                       KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ETAPU POWIATOWEGO:


                  SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

1.     Łukasz Szymański       LO w Strzelinie         
       Przemysław Szałaj      LO w Strzelinie         
2.     Martyna Matwijów       LO w Strzelinie         
3.     Łukasz Cal             ZSP nr 1 w Strzelinie   
4.     Patryk Laska           ZSP nr 1 w Strzelinie   
       Andrzej Czwartacki     ZSP nr 1 w Strzelinie   
5.     Aneta Hutnik           ZSP nr 2 w Ludowie Pol.
6.     Patrycja Sierżant      ZSP nr 2 w Ludowie Pol.
7.     Przemysław Budny       ZSP nr 2 w Ludowie Pol.


                           GIMNAZJA:

1.     Rafał Szałaj           w Wiązowie              
2.     Jarosław Burian        nr 2 w Strzelinie       
3.     Katarzyna Prorok       nr 2 w Strzelinie       
4.     Dominika Klimek        w Wiązowie              
5.     Joanna Grabowicz       w Kuropatniku           
6.     Jakub Pławiak          w Borowie               
       Katarzyna Szymańska    nr 1 w Strzelinie       
7.     Katarzyna Matwijów     nr 1 w Strzelinie       
       Piotr Karpiel          w Borowie               
8.     Marta Żerek            nr 1 w Strzelinie       
9.     Katarzyna Kasperkiewicz Dwujęzyczne w Strzelinie
       Magdalena Beń          w Wiązowie              
10.    Maciej Gawlas          w Borowie               
       Bartłomiej Bachut      nr 2 w Strzelinie       
11.    Hanna Prorok        Dwujęzyczne w Strzelinie   
12.    Katarzyna Jurasz       w Przewornie            
13.    Natalia Majta          w Przewornie            
14.    Aneta Pietruniak       w Przewornie                                  SZKOŁY PODSTAWOWE:

1.     Agata Pietrzyk         nr 5 w Strzelinie       
2.     Patrycja Szczepańska   nr 4 w Strzelinie       
3.     Maciej Zawistowski     w Wiązowie              
4.     Julia Nowak            w Kuropatniku           
5.     Natalia Patrykowska    nr 5 w Strzelinie       
6.     Aleksandra Gil         w Zielenicach           
7.     Wiktoria Fuławka       w Zielenicach           
8.     Paulina Kulka          w Zielenicach           
9.     Daria Ostrowska        nr 4 w Strzelinie       
       Konrad Paszek          nr 5 w Strzelinie       
10.    Wojciech Bochenek      w Wiązowie              
11.    Anna Tkacz             w Wiązowie              
12.    Martyna Machalska      nr 4 w Strzelinie       
13.    Jakub Bodnar           w Kuropatniku           
       Wiktoria Łużna         w Kuropatniku           
14.    Agata Krzysztofek      w Wawrzyszowie          
15.    Julia Moryń            w Wawrzyszowie          
16.    Aleksandra Padoł       w Wawrzyszowie          

PTTK Strzelin PTTK Strzelin