XVIII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  POWIATOWY

1. W obecnym roku Strzelin obchodzi jubileusz 720-lecia nadania praw miejskich. Kto je nadał i gdzie został wystawiony akt lokacyjny ?

2. Na gruzach polskiej osady Sambice powstała miejscowość. Podaj jej nazwę.

3. Jakie dwie instytucje powołał jako pierwszy z książąt śląskich Henryk I Brodaty ?

4. Na teren Wzgórz Strzelińskich w 1742 roku przybyła dość liczna grupa słowiańska. Kim byli Ci osadnicy i kto był ich przywódcą ?

5. Podaj nazwę kwiatu przypominającego z wyglądu złotą kulkę.

6. Jest to legenda o kobiecie, która z chciwości do złota i kosztowności, pozostawia dziecko w komorze na rok nie mogąc je uratować. Podaj nazwę tego miejsca.

7. Jak się nazywa miejscowość wymieniona w 1336 roku jako „Nova Kuria” ?

8. Z czym kojarzy ci się nazwa „balwiarz” ?

9. Oddział PTTK Ziemii Strzelińskiej obchodzi swój jubileusz powstania. Ile lat liczy ?

10. Jaka rzeka opływa Wzgórza Strzelińskie od zachodu ?

11. Jakie imię nosi szkoła w której się znajdujesz ?

12. Do jakich województw należał Strzelin w XX wieku ?

13. Co znajduje się w Brukalicach ?

14. W 1780 roku w Ziębicach zasypano fosę i zamieniono ją na ogrody. Podaj co było tego przyczyną.

15. Lasy na Wzgórzach Strzelińskich należą do Lasów Państwowych. Napisz, gdzie znajduje się siedziba nadleśnictwa

16. Występują na Wzgórzach Strzelińskich powodując gwałtowne ocieplenie i topnienie śniegów. Podaj nazwę tych wiatrów.

17. Podaj nazwę oraz miejsce występowania skały, która powstała z granitu pod wpływem działalności kwasu węglowego w roztworze wód oraz zwietrzenia.

18 W 1742 roku teren Śląska zostaje przyłączony do Prus. Napisz jakiej instytucji został przekazany majątek Przeworno.

19. Kto i w którym roku polecił zbudować pierwszą na Śląsku drogę o utwardzonej powierzchni ?

20. Wymień bramy w systemie obronnym Strzelina.

21. Podaj nazwy gór wchodzących w skład trójkąta najwyższych szczytów” w paśmie Wzgórz Strzelińskich.

22. Co oznacza skrót InO ?

23. Gdzie znajdują się obiekty pokazane na fotografiach B, C i D ? Jak nazywa się obiekt zabytkowy przedstawiony na fotografii A i gdzie się znajduje ?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin

24. Jakiego koloru szlakami i z jakiej miejscowości w czasie jednodniowej wycieczki można dojść na Gromnik ? Wymień po jednej miejscowości z każdego kierunku.

25. Oblicz odległość i azymut z punktu B do C. Na jakich elementach znajdują się punkty A i B ? (punkty znajdują się w środku kółek, skala mapy 1:5000)

PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin