XVIII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. Na Gromniku rośnie drzewo, które jest pomnikiem przyrody. Jakie to drzewo ?

a)cis   b)modrzew   c)sosna   d)dąb   e)świerk

2. Strzelin obchodzi jubileusz nadania praw miejskich. Ile to lat ?

a)700   b)710   c)720   d)725   e)730   f)750;

3. Ile miast znajduje się w powiecie strzelińskim ?

a)1   b)2   c)3   d)4

4. W jakim języku była pisana Księga Henrykowska ?

a) polskim   b) niemieckim   c)łacińskim   d)pruskim   e)czeskim

5. W 1352 roku Strzelin uległ zniszczeniu na skutek:

a)pożaru   b)zarazy   c)bitwy   d)powodzi

6. Jest to najcenniejszy zabytek pewniej miejscowości wybudowany w stylu romańsko - gotyckim. Napisz co to jest i gdzie się znajduje.

7. Gdzie znajduje się zamek nawodny ?

8. Jest to skała pochodzenia wulkanicznego występująca na Wzgórzach Strzelińskich. Jak się nazywa ?

9. Podaj najwyższy szczyt Wzgórz Strzelińskich oraz jego wysokość.

10. Jak nazywa się roślina owadożerna rosnąca na Wzgórzach Strzelińskich ?

11. Dopływem jakiej rzeki jest Oława ?

12. Co oznacza skrót OTP ?

13 Gdzie znajduje się ambona w kształcie wieloryba podobna do tej w Dobroszowie ?

14. Co jest głównym składnikiem budowy geologicznej Wzgórz Strzelińskich ?

15. Jakie miejscowości wymieniono w „Bulli protekcyjnej” wydanej przez papieża Hadriana IV ?

16. W którym roku i na podstawie czyjego edyktu nastąpiła kasata zakonów ?

17. W jakich latach była pisana Księga Henrykowska ?

18. Z jakiego rodu władali Strzelinem rycerze-rabusie oraz gdzie mieściła się ich siedziba ?

19. Z jakiego kierunku wieje najwięcej wiatrów na Ziemi Strzelińskiej ?

20. Jakie miasto graniczy ze Wzgórzami Strzelińskimi od południa ?

 

PTTK Strzelin PTTK Strzelin