XVII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


    WYNIKI  -  ETAPU  POWIATOWEGO

          KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA ETAPU POWIATOWEGO:

                           GIMNAZJA:

               1. nr 1 w Strzelinie          
                2. nr 2 w Strzelinie          
                3. w Wiązowie                 
                4. w Borowie                   
                5. w Prusach                   
                6. w Kuropatniku       

                      SZKOŁY PODSTAWOWE:

                1. nr 4 w Strzelinie          
                2. w Borowie                  
                3. w Wawrzyszowie             
                4. w Zielenicach              
                5. nr 5 w Strzelinie          
                6. w Wiązowie                 
                7. w Kuropatniku              
                8. w Sarbach                  
                 9. w Borku Strzelińskim       
                 10. w Prusach                 
                11. w Białym Kościele


          KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ETAPU POWIATOWEGO:

                  SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

1.     Martyna Matwijów       LO w Strzelinie         
2.     Katarzyna Konopnicka   LO w Strzelinie         
3.     Przemysław Szałaj      LO w Strzelinie         
4.     Maciej Kulka           ZSP nr 1 w Strzelinie   
5.     Aleksandra Piskorz     ZSP nr 2 w Ludowie Pol.
         Przemysław Budny       ZSP nr 2 w Ludowie Pol.
6.     Krzysztof Gaj          ZSP nr 1 w Strzelinie   
7.     Agnieszka Rajczakowska ZSP nr 2 w Ludowie Pol.

                           GIMNAZJA:

1.     Łukasz Szymański       nr 1 w Strzelinie       
         Justyna Wolicka        nr 1 w Strzelinie       
2.     Joanna Kanaś           nr 2 w Strzelinie       
3.     Rafał Szałaj           w Wiązowie              
4.     Jakub Pławiak          w Borowie               
5.     Patrycja Pistor        nr 2 w Strzelinie       
6.     Jarosław Burian        nr 2 w Strzelinie       
7.     Katarzyna Matwijów     nr 1 w Strzelinie       
8.     Joanna Grabowicz       w Kuropatniku           
9.     Sylwia Klimontowska    w Prusach               
10.    Dominika Irza          w Wiązowie              
       Joanna Ogonowska       w Prusach               
11.    Piotr Karpiel          w Borowie               
12.    Magdalena Beń          w Wiązowie              
13.    Dominik Kotwicki       w Prusach               
14.    Krzysztof Michaelis    w Borowie               

                      SZKOŁY PODSTAWOWE:

1.     Katarzyna Prorok       nr 4 w Strzelinie       
2.     Katarzyna Szymańska    w Wawrzyszowie          
3.     Marcelina Wołoch       nr 5 w Strzelinie       
4.     Kamila Skulska         w Borowie               
5.     Aleksandra Gil         w Zielenicach           
6.     Wiktoria Fuławka       w Zielenicach           
7.     Łukasz Zańko           w Wiązowie              
8.     Dominika Klimek        w Wawrzyszowie          
9.     Bartłomiej Pachut      nr 4 w Strzelinie       
10.    Paweł Jasiak           w Borowie               
11.    Julia Nowak            w Kuropatniku           
12.    Michał Dziedziński     nr 4 w Strzelinie       
13.    Natalia Macała         w Borowie               
14.    Wojciech Bochenek      w Wiązowie              
15.    Kamil Szarek           w Sarbach               
16.    Agata Pietrzyk         nr 5 w Strzelinie       
17.    Aleksandra Ziółkowska  nr 5 w Strzelinie       
18.    Karolina Kozak         w Wawrzyszowie          
19.    Jakub Bodnar           w Kuropatniku           
         Alicja Papierz         w Kuropatniku           
         Julia Kabała           w Wiązowie              
         Robert Gaik            w Sarbach               
20.    Julia Lech             w Prusach               
21.    Szymon Kuźniak         w Białym Kościele       
       Klaudia Mysior         w Zielenicach           
        Patryk Długosz         w Sarbach               
         Michał Budny           w Borku Strzelińskim    
22.    Wiktoria Brusiło       w Prusach               
        Urszula Kurysz         w Borku Strzelińskim    
        Irena Antoniuk         w Borku Strzelińskim    
 
PTTK Strzelin PTTK Strzelin