XVII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  POWIATOWY

1. Podaj pełną nazwę szkoły, w której się znajdujesz.

2. Z jakimi gminami graniczy gmina Strzelin ?

3. Z jaką krainą geograficzną graniczą Wzgórza Strzelińskie od wschodu ?

4. W Warszawie ze strzelińskiego granitu wykonano pomnik. Kogo przedstawia ?

5. W klasztorze w Henrykowie w Sali Księżycowej na bocznych plafonach sklepienia znajduje się personifikacja czterech cnót kardynalnych. Podaj ich nazwy.

6. Jaka rzeka opływa Wzgórza Strzelińskie od wschodu ?

7. W wyniku podziału księstwa wrocławskiego Strzelin i Ziębice znalazły się w granicach księstwa świdnicko-jaworskiego. Napisz, w którym roku i po śmierci jakiego księcia.

8. Podaj nazwę miasta położonego najbliżej na zachód od Strzelina.

9. W jakiej miejscowości na Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich znajdują się dinozaury w parku ?

10. W jaki minerał zostały przekształcone warstwy granitu wskutek działania kwasu węglowego w roztworze wód oraz zwietrzenia ?

11. Jak inaczej nazywa się synogarlica turecka ?

12. Pod koniec XVI wieku w Strzelinie z polecenia Joachima Fryderyka wzniesiono budynek. Podaj jego nazwę.

13. W wilgotnych miejscach na skraju lasu i na śródleśnych łąkach rośnie kwiat wydzielający miły zapach podobny do zapachu goździków. Podaj jego nazwę.

14. Zniszczona wojną Ziemia Strzelińska w XVIII wieku dostała się „w tryby (…) zbiurokratyzowanej administracji, która z całą bezwzględnością ingerowała we wszystkie niemal dziedziny życia społeczno-gospodarczego”. O jakiej administracji jest mowa ?

15. Jakiego koloru szlakiem można dojść z Wiązowa do Strzelina ?

16. W którym roku przyjechał pierwszy pociąg do Strzelina ?

17. Na skwerze przy ul. Kilińskiego w Strzelinie stoi popiersie strzelińskiego noblisty. Napisz jak się nazywał noblista i za pracę w jakiej dziedzinie otrzymał nagrodę.

18. Podaj nazwę rzeki, która zasila stawy w Białym Kościele.

19. W latach 1444-1452 księstwem ziębickim władał Wilhelm z Opawy. Z jakiej dynastii pochodził ?

20. Gdzie znajdują się obiekty pokazane na fotografiach A, B i D ? Jak nazywa się obiekt krajoznawczy przedstawiony na fotografii C ?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin

21. Co oznacza skrót GOT ?

22. Co oznacza skrót GCIT ?

23. Podaj nazwę góry, na której znajduje się najbliższa od Strzelina wieża widokowa.

24. Jakiego koloru szlakami i z jakiej miejscowości w czasie jednodniowej wycieczki można dojść do Skrzyżowania pod Dębem ?. Wymień po jednej miejscowości z każdego kierunku.

25. Oblicz azymut z punktu B do C oraz odległość (podaj obliczenia), jeśli skala mapy wynosi 1:12000. Na jakim elemencie liniowym znajduje się punkt C. Punkty C i B znajdują się w środku kół.

PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin