XVII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. Gdzie znajduje się największy w europie kamieniołom granitu ?

a) Gębczyce   b) Jegłowa   c) Strzelin   d) Gościęcice Średnie   e) Górka Sobocka

2. Które miejscowości należą do powiatu strzelińskiego ?

a) Wiązów   b) Ziębice   c) Henryków   d) Przeworno   e) Niemcza

3. Z Białego Kościoła do Przeworna prowadzi szlak :

a) czerwony   b) fioletowy   c) zielony   d) żółty   e) czarny   f) niebieski

4. W których latach była pisana „Księga Henrykowska” ?

a) 1366-1367   b) 1268-1273   c) 1296-1302   d) 1425-1433

5. W jakim stylu zbudowana jest Rotunda św. Gotarda ?

6.Napisz jak nazywa się skała pochodzenia wulkanicznego i gdzie występuje ?

7. Jan Józef Klim wykonał ołtarz w pewnym Kościele. Jak się nazywa ten Kościół i gdzie się znajduje ?

8. Co oznacza skrót GOT ?

9. Gdzie znajduje się zamek nawodny ?

10. Na terenie jakiego plemienia słowiańskiego w IX wieku leżała Ziemia Strzelińska ?

11. Jest to umówione miejsce spotkań okolicznej ludności, szukającej bezpiecznego schronienia w czasie tragicznych chwil w okresie wojny trzydziestoletniej. Co to za miejsce ?

12. Jak nazywa się najwolniej rosnące drzewo strefy umiarkowanej ?

13. Do niedawna znajdowała się tu drewniana wieża administracyjna Lasów Państwowych. Napisz o jakie miejsce chodzi.

14. Kto oddał Strzelin i okolice w 1446 roku w zastaw za 1750 florenów braciom Czirnom ?

15. Jak się nazywa rezerwat znajdujący się ok. 4 km na południowy – zachód  od Henrykowa ?

16. W jakim kierunku rozciągają się Wzgórza Strzelińskie ?

17. W granicach jakiego księstwa znajdował się Strzelin za panowania Bolka II ?

18. Podaj nazwę jedynej, ocalałej do dnia dzisiejszego bramy w Ziębicach.

19. Kto nadał Strzelinowi prawa miejskie ?

a) Bolko I   b) Bolko II   c) Jerzy Wilhelm   d) Jan Ziębicki   e) Jan Strzeliński

20. Akt lokacyjny Strzelina został wystawiony w :

a) Wrocławiu   b) Brzegu   c) Świdnicy   d) Dzierżoniowie   e) Ziębicach

PTTK Strzelin PTTK Strzelin