XVI  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


WYNIKI  -  ETAPU  POWIATOWEGO

          KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA ETAPU POWIATOWEGO:

                           GIMNAZJA:

               1. nr 1 w Strzelinie          
               2. w Wiązowie                  
               3. w Borowie                   
               4. nr 2 w Strzelinie           
               5. w ZSO w Ziębicach           
               6. w Kuropatniku (1 os.)       

                      SZKOŁY PODSTAWOWE:

               1. nr 5 w Strzelinie          
               2. w Zielenicach              
               3. w Wawrzyszowie             
               4. w Wiązowie                 
               5. nr 4 w Strzelinie          
               6. w Sarbach                  
               7. w Kuropatniku              
               8. w Borowie                  
               9. w Białym Kościele          
               10. w Borku Strzelińskim      


          KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ETAPU POWIATOWEGO:

                  SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

1.     Michał Budny           LO w Strzelinie         
2.     Katarzyna Konopnicka   LO w Strzelinie         
3.     Marcelina Siekierska   LO w Strzelinie         
4.     Patryk Laska           ZSP nr 1 w Strzelinie   
5.     Łukasz Cal             ZSP nr 1 w Strzelinie   
6.     Kamila Brzozowska      ZSP nr 2 w Ludowie Pol.
7.     Michał Hanczel         ZSP nr 1 w Strzelinie   
8.     Tomasz Hrytko          ZSP nr 2 w Ludowie Pol.

                           GIMNAZJA:

1.     Martyna Matwijów       nr 1 w Strzelinie       
2.     Justyna Wolicka        nr 1 w Strzelinie       
3.     Tobiasz Nowak          nr 2 w Strzelinie       
4.     Przemysław Szałaj      w Wiązowie              
5.     Łukasz Szymański       nr 1 w Strzelinie       
6.     Rafał Szałaj           w Wiązowie              
7.     Joanna Karpiel         w Borowie               
8.     Jakub Pławiak          w Borowie               
9.     Joanna Grabowicz       w Kuropatniku           
10.    Joanna Kanaś           nr 2 w Strzelinie       
11.    Żaneta Muszyńska       w Borowie               
12.    Agata Szczepańska      w ZSO w Ziębicach       
13.    Filip Biliński         w ZSO w Ziębicach       
14.    Wojciech Jagiełka      w Wiązowie               
15.    Bogna Manowska         w ZSO w Ziębicach        

                      SZKOŁY PODSTAWOWE:

1.     Piotr Karpiel          w Zielenicach           
2.     Katarzyna Szymańska    w Wawrzyszowie          
3.     Dominika Irza          w Wiązowie              
4.     Klaudia Strzelczyk     nr 5 w Strzelinie       
5.     Katarzyna Matwijów     nr 5 w Strzelinie       
6.     Karolina Pawluczuk     nr 4 w Strzelinie       
7.     Paweł Jasiak           w Borowie               
8.     Aleksandra Gil         w Zielenicach           
       Julia Nowak            w Kuropatniku           
9.     Marta Żerek            nr 5 w Strzelinie       
10.    Katarzyna Jurasz       w Sarbach               
       Karolina Kozak         w Wawrzyszowie          
       Gabriela Penkala       w Białym Kościele       
11.    Marlena Chomątowska    w Sarbach               
12.    Robert Gaik            w Sarbach               
       Urszula Kurysz         w Borku Strzelińskim    
       Katarzyna Dziuba       nr 4 w Strzelinie       
       Karolina Brzezińska    w Wiązowie              
13.    Maciej Gawlas          w Zielenicach           
       Adrianna Nowak         w Kuropatniku           
14.    Wiktoria Momocka       nr 4 w Strzelinie       
15.    Ewelina Andrzejewska   w Białym Kościele        
16.    Dominika Klimek        w Wawrzyszowie           
       Aleksandra Skorupska   w Wiązowie               
17.    Dominika Domańska      w Borku Strzelińskim     
       Jakub Pietrzak         w Borowie                
18.    Karolina Lewińska      w Borowie                
19.    Antoni Bezdzietny      w Borku Strzelińskim     
       Szymon Kuźniak         w Białym Kościele        
20.    Daniel Grabowicz       w Kuropatniku            
PTTK Strzelin PTTK Strzelin