XVI  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  POWIATOWY

1. Kto był ostatnim księciem ziębickim z rodu Piastów ? Opisz okoliczności jego śmierci.

2. Kto był jedynym świadkiem najazdu tatarów na opactwo cystersów w Henrykowie ?

3. Z jaką krainą geograficzną graniczą Wzgórza Strzelińskie od zachodu ? 4

. Do jakich województw należały Ziębice po II wojnie światowej ?

5. Co to jest Ptasząt Śpiew ?

6. Jaka rzeka opływa Wzgórza Strzelińskie od zachodu ?

7. Gdzie znajduje się najstarszy nagrobek kobiecy w Polsce ? Czyja jest to płyta nagrobna i z którego roku?

8. Podaj nazwę miasta położonego najbliżej na północ od Ziębic.

9. W 1346 roku niejaki Andrzej („Andreas Polonus”) wraz z żoną w testamencie przekazał cały swój majątek. Napisz kto go otrzymał.

10. W 1155 roku po raz pierwszy wymieniono miejscowości z terenu Ziemi Strzelińskiej. Jakie miejscowości wymieniono ? Gdzie wymieniono wspomniane miejscowości ?

11. Ile lat temu powstało PTTK ?

12. Podaj nazwę muzeum, które znajduje się w Ziębicach.

13. W którym roku i z jakiego powodu został rozwiązany klasztor klarysek w Strzelinie ?

14. Podaj nazwę ptaka, który został sprowadzony na Wzgórza Strzelińskie w 1567 roku.

15. Jakiego koloru szlakiem turystycznym można dojść z Przeworna do Białego Kościoła ?

16. Jak nazywa się odmiana granitu, nieco odeń starsza i ciemniej zabarwiona (występuje koło Gościęcic i Dobroszowa) ?

17. W XIX wieku ze strzelińskiego granitu wybudowano 3 mosty na Wiśle. Podaj miejscowości, w których powstały ?

18. W 1439 roku księżna Elżbieta wydała zgodę budowlaną braciom Czirnom. Napisz co i gdzie zostało wybudowane ?

19. Jesienią zakwita jasnoróżową barwą zwiastun nieuchronnie nadchodzącej zimy, a przez wielu ludzi mylony z krokusem. Podaj jego nazwę.

20. Gdzie znajdują się obiekty pokazane na fotografiach ?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin

21. Gdzie znajduje się zamek nawodny ?

22. Kto nadał Strzelinowi prawa miejskie ? Gdzie został wystawiony akt lokacyjny ?

23. U podnóża Ostrej Góry na Wzgórzach Niemczańskich znajduje się uzdrowisko. Podaj nazwę miejscowości.

24. Jakiego koloru szlaki prowadzą przez miejscowości: Brukalice, Henryków, Strzelin, Ziębice.

25. Oblicz azymut z punktu A do B oraz odległość (podaj obliczenia), jeśli skala mapy wynosi 1:15000. Na jakim elemencie liniowym znajduje się punkt A. Na jakim elemencie liniowym i punktowym znajduje się punkt B ? Punkty A i B znajdują się w środku kół.

PTTK Strzelin PTTK Strzelin