XVI  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. W której z wymienionych miejscowości zamieszkiwali osadnicy czescy ?

a/Dębniki    b/Gęsiniec    c/Gościęcice Górne    d/Henryków    e/Skalice    f/Witostowice

2. Jakimi szlakami turystycznymi można dojść na Gromnik:

a/czerwony    b/niebieski    c/zielony    d/żółty    e/czarny

3. Gdzie znajduje się obelisk z popiersiem św. Donata:

a/Strzelin    b/Wiązów    c/Kuropatnik    d/Żeleźnik    e/Dobroszów

Przed czym strzeże św. Donat:

f/pożarem    g/głodem   h/zarazą    i/powodzią    j/wojnami

4. Kto był pierwszym księciem ziębickim ?

a/ Bolko I    b/Bolko II    c/Bolko III    d/Bolko IV    e/Bolko V

5. Przez które miejscowości przepływa rzeka Oława ?

a/Przeworno    b/Żeleźnik    c/Strzelin    d/Biały Kościół    e/Jegłowa    f/Ziębice

6. Podaj nazwę miasta najbliżej na zachód położonego od Strzelina

7. Co znajduje się w Brukalicach ?

8. Wymień gminy należące do powiatu strzelińskiego.

9. Co nazywano „Ptasząt śpiew” ?

10. Podaj nazwy miejscowości, w których na Dolnym Śląsku znajdują się 2 ambony w kształcie wieloryba

11. W którym roku utworzono po raz ostatni powiat strzeliński ?

12. Jak nazywała się wieś włączona do Strzelina, ciągnąca się wzdłuż dzisiejszej ulicy Brzegowej ?

13. Wymień wieże w systemie obronnym Strzelina

14. Do jakiego powiatu należą Wzgórza Strzelińskie ?

15. Jaka skała pochodzenia wulkanicznego występuje w Brukalicach i Dobroszowie ?

16. Podaj nazwy dwóch najbliżej od Strzelina położonych rezerwatów przyrody.

17. W którym roku książę ziębicki Bolko III oddał Strzelin w zastaw księciu cieszyńskiemu Przemkowi ?

18. Podaj nazwę źródła znajdującego się przy czerwonym szlaku między Henrykowem a Ziębicami.

19. W 1908 roku mieszkaniec Strzelina otrzymał Nagrodę Nobla. Podaj jego imię i nazwisko.

20. W którym roku po raz pierwszy przybyli zakonnicy do Henrykowa ?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin