XVI  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ
Etap powiatowy XVI Konkursu Turystyczno-Krajoznawczego o Ziemi Strzelińskiej
odbył się 20 grudnia 2010 w Gimnazjum nr 2 w Strzelinie
 

Strzelin PTTK PTTK Strzelin