XV  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  POWIATOWY

1. W jakiej gminie w tej chwili się znajdujesz ?

2. Na Gromnik prowadzą szlaki turystyczne czerwony, żółty i zielony. Które z wymienionych miejscowości  są połączone z Gromnikiem bezpośrednim szlakiem ?
Ciepłowody, Grodków, Krzywina, Kuropatnik, Niemcza, Przeworno, Sobótka, Strzelin, Wiązów, Witostowice, Ziębice, Ząbkowice

3. Jest to stara słowiańska osada, pojawiła się w 1585 roku jako „Plesskott”. Podaj obecną nazwę miejscowości.

4. Z czego zbudowane są Skalickie Skałki ?

5. Do jakiej rzeki wpada Cierpicki Potok ?

6. W czym w okresie żelaza wytapiano miejscowe rudy darniowe ?

7. Gdzie znajduje się klasztor cysterski ?

8. Wymień nazwy bram w systemie obronnym Strzelina.

9. Podaj nazwę miejscowości, która w 1292 roku uzyskała prawa miejskie, a straciła w XIX wieku ?

10. Jak się nazywał, kiedy i jak umarł ostatni książę ziębicki z rodu Piastów ?

11. Z czym kojarzy Ci się nazwa Charite ?

12. W XVIII wieku na Ziemię Strzelińską przybyli osadnicy czescy. Jakie wtedy założyli wsie (podaj ich obecne i poprzednie nazwy) ?

13. Podaj nazwę ptaków, które zostały sprowadzone przez człowieka na Wzgórza Strzelińskie w roku 1567.

14. W jakim stylu zbudowana jest rotunda św. Gotarda w Strzelinie ?

15. Podaj nazwę miasta najbliżej na północ położonego od Strzelina.

16. Co oznacza skrót MnO ?

17. Co przedstawia herb gminy Borów ?   Na podstawie czego powstał ten herb ?

18. W 1427 roku książę Kazimierz Oświęcimski odsprzedał Strzelin księciu Ludwikowi II – w skład jakiego księstwa wszedł wtedy Strzelin ?

19. Podaj nazwy trzech najwyższych szczytów Wzgórz Strzelińskich.

20. Na podmokłych łąkach nad Oławą i Krynką występuje szereg roślin dobrze się czujących na terenach zalewanych przez wezbrane wody. Podaj nazwy dwóch roślin.

21. Z jakiej miejscowości z gminy Borów można rozpocząć podróż pociągiem ?

22. Gdzie znajdują się obiekty pokazane na fotografiach i co przedstawiają ?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin

23. W którym roku powstała ochotnicza straż pożarna w Strzelinie ?

24. Gdzie znajduje się oryginał Księgi Henrykowskiej ?

25. Oblicz azymut z punktu A do B oraz odległość, jeśli skala mapy wynosi 1:8000. Na jakich elementach terenu znajdują się punkty A i B ?

 

PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin