XV  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. Jakimi szlakami można dojść na Gromnik ?

a/czerwony    b/niebieski   c/zielony     d/żółty    e/czarny

2. Rzeka Oława opływa Wzgórza Strzelińskie od:

a/północy    b/południa    c/wschodu    d/zachodu

3. Głównym składnikiem budowy geologicznej Wzgórz Strzelińskich jest:

a/bazalt    b/granit    c/kwarcyt    d/piaskowiec    e/marmur

4. W XVw. Strzelinem władali rycerze rabusie.Gdzie mieli swoją siedzibę?

a/Ziębice    b/Henryków    c/Strzelin    d/Borów    e/Gromnik

5. W której miejscowości mieści się siedziba nadleśnictwa ?

a/Strzelin    b/Wiązów    c/Biały Kościół    d/Henryków    e/Nowolesie

6. Jakie 2 kolory są przeważające w herbie Strzelina ?

a/żółty   b/zielony   /fioletowy   d/złoty   e/czerwony   f/srebrny   g/niebieski

7. Podaj nazwę drzewa iglastego występującego w Powiecie Strzelińskim, które w okresie zimowym traci igły.

a/cis     b/świerk     c/modrzew     d/sosna     e/jodła

8. Wśród poniższych wskaż nazwy wież w systemie obronnym Strzelina:

a/Szewska  b/Piekarska  c/Królewska  d/Zachodnia  e/Prochowa  f/Prosiana

9. W jakiej miejscowości znajduje się figura św. Donata strzegącego przed powodzią ?

a/Prusy   b/Żeleźnik   c/Wawrzyszów   d/Żelowice   e/Henryków   f/Ziębice

10. W którym roku zainstalowano latarnie gazowe na głównych ulicach Strzelina ?

a/1841      b/1851      c/1861      d/1871      e/1881

11. Wymień gminy wchodzące w skład powiatu strzelińskiego ?

12. W którym wieku Ziemia Strzelińska weszła po raz pierwszy w skład państwa polskiego ?

13. Na jaki miesiąc przypada najwięcej dni słonecznych ?

14. Podaj nazwę źródła znajdującego się przy czerwonym szlaku między Henrykowem a Ziębicami.

15. Na jakich stacjach zatrzymuje się pociąg osobowy między Strzelinem a Ziębicami?

16. Gdzie znajduje się pomnik Księgi Henrykowskiej ?

17. W którym roku powstało księstwo strzelińskie ?

18. Podaj imię ostatniego księcia ziębickiego z rodu Piastów.

19. W jakiej miejscowości znajduje się zamek nawodny ?

20. Gdzie mieści się Centrum Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym ?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin