XV  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ
Etapy szkolne XV Konkursu Turystyczno-Krajoznawczego o Ziemi Strzelińskiej odbyły się
6 listopada 2009.

Etap powiatowy XV Konkursu Turystyczno-Krajoznawczego o Ziemi Strzelińskiej
odbył się 11 grudnia 2009 w Szkole Podstawowej w Zielenicach. 

Strzelin PTTK PTTK Strzelin