XIV  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  POWIATOWY

1. W jakiej gminie w tej chwili się znajdujesz ?

2. Gdzie znajduje się pomnik Księgi Henrykowskiej ?

3. W 1292 roku Strzelin otrzymał prawa miejskie. Z połączenia jakich osad powstał ? Co stanowiło granicę między tymi osadami ?

4. W XIV wieku Strzelin został odsprzedany księciu cieszyńskiemu. Kto odsprzedał Strzelin i w którym
roku ?

5. Co zostało zbudowane w Berlinie z granitu strzelińskiego ?

6. Który władca Polski wprowadził administrację kasztelańską ? Do jakich kasztelani należały wtedy Wzgórza Strzelińskie ?

7. Opisz mury obronne Strzelina.

8. Jaki zakon męski był w Strzelinie ?

9. Co nazywano „Ptasząt śpiew” ?

10. Jakie wydarzenie historyczne skłoniło opata Piotra do napisania „Księgi Henrykowskiej” ?

11. Gdzie znajduje się łaciński napis: „Mulieribus in sanktuarium nec non honestata” i co oznacza ?

12. Byli jednym z zakonów rycerskich, który po zagarnięciu Palestyny przez Turków w XIII wieku przeniósł swą działalność na teren Europy. Jaki obiekt wznieśli ?

13. Podaj nazwy miejscowości, w których na Dolnym Śląsku znajdują się 2 ambony w kształcie wieloryba.

14. Podaj nazwę miejscowości, która w 1350 r. pojawiła się w dokumentach jako „Nova Villa”.

15. Podaj nazwę i miejsce występowania śnieżnobiałej skały osadowej, powstałej w skutek przeobrażenia wapieni pod działaniem magnezu zawartego w wodach morskich.

16. W jakim miesiącu przypada najwięcej dni słonecznych na Wzgórzach Strzelińskich ?

17. Z czym graniczą Wzgórza Strzelińskie od północy ?

18. Podaj nazwę ptaka o czerwonym zabarwieniu grzbietu, który zamieszkuje krzewy tarniny.

19. Podaj nazwę rośliny, która w końcu maja zakwita złotokulistymi kwiatami (zwana jest niewłaściwie różą kłodzką).

20. W którym roku i skąd przyjechał pierwszy pociąg do Strzelina ?

21. Gdzie znajdują się obiekty pokazane na fotografiach i co przedstawiają ?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin

22. Co oznacza skrót GOT ?.

23. Na Gromniku w ostatnich latach prowadzone były badania archeologiczne. Podaj jakimi szlakami i z jakich miejscowości można dojść na wspomniany szczyt w ciągu jednodniowej wycieczki.

24. Odległość między Wawrzyszowem a Prusami wynosi 25,2 km, a na mapie 72 cm. Oblicz skalę mapy ?

25. Oblicz azymut z punktu 3 do punktu 1 oraz odległość, jeśli skala mapy wynosi 1:20 000. Co oznaczają symbole podpisane literami A i B ?

 

PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin