XIV  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. Jakimi szlakami można dojść na Ostrą Górę ?

a/czerwonym     b/niebieskim     c/zielonym      d/żółtym     e/czarnym

2. Do jakiego powiatu należą Wzgórza Strzelińskie ?

a/ziębicki     b/ząbkowicki     c/strzeliński     d/wrocławski     e/paczkowski

3. W którym roku powstał powiat strzeliński ?

a/1998    b/1999    c/2000    d/2001     e/2002     f/2003    g/2004

4. Jak nazywa się istniejąca brama w systemie obronnym Ziębic ?

a/Ziębicka    b/Ząbkowicka    c/Strzelińska    d/Wrocławska    e/Paczkowska

5. Jakim księstwem władał Henryk I ?

a/ziębickim    b/ząbkowickim    c/strzelińskim    d/wrocławskim    e/paczkowskim

6. Rezerwat przyrody znajdujący się koło Muszkowice chroni las:

a/ bukowy    b/dębowy    c/sosnowy    d/świerkowy    e/modrzewiowy

7. Rzeka Krynka opływa Wzgórza Strzelińskiej od:

a/północy    b/południa    c/wschodu    d/zachodu

8. Gdzie mieści się Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej ?

a/Strzelin     b/Ziębice     c/Henryków     d/Biały Kościół     e/Nowolesie

9. Kto, kiedy i gdzie nadał Strzelinowi prawa miejskie ?

10. W jakim języku była pisana Księga Henrykowska ?

11. Ile gmin wchodzi w skład powiatu strzelińskiego ?

12. W XV w. Strzelinem władali rycerze rabusie. Gdzie mieli swoją siedzibę ?

13. W jakim stylu zbudowana jest Rotunda św. Gotarda ?

14. Gdzie znajduje się oryginał Księgi Henrykowskiej ?

15. W którym roku powstało księstwo ziębickie ?

16. Jakiego kraju królem był Fryderyk II ?

17. W 1352 roku na okres 5 lat mieszkańcy Strzelina zostali zwolnieni przez księcia od płacenia podatków. Z jakiego powodu ?

18. Gdzie występują złoża kaolinu na Wzgórzach Strzelińskich ?

19. W którym wieku Strzelin wszedł w skład państwa polskiego po raz pierwszy ?

20. Na jakich stacjach zatrzymuje się pociąg między Strzelinem a Ziębicami?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin