XIII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  POWIATOWY

 

1. Podaj pełną nazwę szkoły, w której się znajdujesz.

2. Jak się nazywał książę ziębicki, który w 1383 roku odsprzedał Strzelin Przemkowi Cieszyńskiemu ?

3. W czerwcu 2007 roku Oddział PTTK Ziemi Strzelińskiej zorganizował Mistrzostwa Polski. Napisz nazwę mistrzostw oraz w jakiej dyscyplinie były rozegrane.

4. Wymień 4 leśnictwa znajdujące się na terenie Wzgórz Strzelińskich wchodzące w skład Nadleśnictwa w Henrykowie.

5. Pierwsze zdanie napisane w języku polskim: „Daj, ać ja pobruczę, a ty poczywaj” zostało zapisane w Księdze Henrykowskiej. Napisz kto i do kogo wypowiedział to zdanie oraz w jakiej miejscowości.

6. W którym roku utworzono powiat strzeliński ?

7. Podaj 4 ssaki oraz 2 ptaki zamieszkujące pola i podmokłe łąki Wzgórz Strzelińskich.

8. Wymień 4 wieże w systemie obronnym Strzelina. Które z nich zachowały się do dnia dzisiejszego ?

9. W którym roku powstał Szpital Powiatowy w Strzelinie ?

10. Gdzie na Wzgórzach Strzelińskich znajduje się jedyne siedlisko bociana czarnego ?

11. Trwający prawie 100 lat okres pokoju został brutalnie przerwany w roku 1740. Kto był tego sprawcą ?

12. Podaj nazwę drzewa iglastego występującego w Powiecie Strzelińskim, które w okresie zimowym traci igły.

13. W którym roku był zawarty pokój westfalski i czego był zakończeniem ?

14. Do północno-zachodniego narożnika kościoła dobudowano w 1608 roku czworoboczną wieżę o gotyckich formach z przyporami. Po pożarze odrestaurowano ją w 1673 roku nakrywając barokowym hełmem. Jest wysoka na 72 m. Napisz w jakiej miejscowości znajduje się ten obiekt.

15. Pod wpływem działalności kwasu węglowego w roztworze wód oraz zwietrzenia, granit przekształcił się w inną skałę. Podaj jej nazwę oraz miejsce jej występowania.

16. Gdzie znajduje się największy w Polsce pomnik przedstawiający orła ?

17. Podaj nazwy dwóch najbliższych rezerwatów przyrody.

18. Wymień gminy wchodzące w skład powiatu strzelińskiego.

19. Kto i w którym roku nadał Strzelinowi prawa  miejskie ?

20. Jakie obiekty i z jakich miejscowości znajdują się na zdjęciach:

PTTK Strzelin PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin

21. Z Jegłowej do Grodkowa prowadzi zielony szlak turystyczny, przechodzi przez 2 miejscowości z pałacami. Podaj nazwy tych miejscowości.

22. Na Skrzyżowaniu Pod Dębem (Trzy Dęby) Towarzystwo Wzgórz Strzelińskich wybudowało altanę turystyczną. Podaj jakimi szlakami i z jakich miejscowości można dojść do wspomnianej altany w ciągu jednodniowej wycieczki.

23. W którym roku powstał Oddział PTTK Ziemi Strzelińskiej ?

24. Odległość między Wawrzyszowem a Borkiem Strzelińskim wynosi 20 km. Oblicz, ile wynosi odległość między tymi miejscowościami na mapie w skali 1:80 000. Podaj obliczenia.

25. Oblicz azymut z punktu A do punktu B oraz podaj wysokość bezwzględną punktu B.

 

PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin