XIII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. Rok 1548 był dla Strzelina tragiczny ze względu na:

a/ powódź       b/ zarazę     c/ pożar     d/ wojnę.

2. Jakimi szlakami turystycznymi można dojść na Gromnik:

a/czerwony    b/niebieski   c/zielony     d/żółty    e/czarny

3. Jakie są przeważające kolory w herbie Strzelina:

a/biały    b/żółty    c/czerwony    d/zielony   e/niebieski    f/srebrny

4. Gdzie znajduje się siedziba Nadleśnictwa:

a/Henryków     b/ Przeworno   c/Strzelin    d/Ziębice    e/Niemcza

5. Gdzie znajduje się obelisk z popiersiem św. Donata:

a/Strzelin    b/Wiązów    c/Kuropatnik    d/Żeleźnik    e/Dobroszów

Przed czym strzeże św. Donat:

f/pożarem     g/głodem     h/zarazą     i/powodzią     j/wojnami

6. Ile lat liczy Oddział PTTK Ziemi Strzelińskiej:

a/10      b/15     c/20     d/25     e/30      f/35      g/40

7. Kto był pierwszym księciem ziębickim ?

a/ Bolko I     b/Bolko II     c/Bolko III      d/Bolko IV     e/Bolko V

8. Gdzie znajduje się drewniana wieża widokowa ?

9. Podaj w jakiej krainie geograficznej leżą Wzgórza Strzelińskie.

10. Gdzie znajduje się oryginał Księgi Henrykowskiej ?

11. Jak nazywa się skała pochodzenia wulkanicznego i gdzie się znajduje ?

12. Kto był ostatnim księciem z rodu Piastów władającym Strzelinem ?

13. Z jakimi gminami graniczy gmina Strzelin ?

14. Jakich drzew jest najwięcej na Gromniku ?

15. Wyjaśnij skrót InO.

16. Do jakiego powiatu należą Wzgórza Strzelińskie ?

17. Gdzie na Wzgórzach Strzelińskich znajduje się zamek nawodny ?

18. Podaj nazwę najbliższego miasta położonego na południe od Strzelina.

19. Gdzie na Wzgórzach Strzelińskich rosną kasztany jadalne ?

20. Z czym graniczą Wzgórza Strzelińskie od wschodu ?

21. Jak nazywa się owadożerna roślina rosnąca na Wzgórzach Strzelińskich?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin