XIII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


POWRÓT  DO  STRZELINA

XIII Konkurs o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin

XIII Konkurs o Ziemi Strzelińskiej przeszedł już do historii. Tym razem gospodarzem finału powiatowego był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie, a przygotował i nad całością czuwał Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny.

Konkurs miał na celu rozbudzenie zainteresowań uczniów geografią, historią i turystyką na Ziemi Strzelińskiej oraz promowanie działalności szkół w zakresie sportu i turystyki.

W dniu 14 grudnia 2007 roku dyrektor szkoły p. mgr Robert Kozuń, witając uczestników konkursu, podkreślił wielkie znaczenie posiadania wiedzy o regionie, z którego się pochodzi, w którym są nasze korzenie, kształtuje się nasza kultura. A życząc wszystkim uzyskania najlepszych wyników dokonał uroczystego otwarcia Finału Powiatowego XIII edycji Konkursu o Ziemi Strzelińskiej.

XIII Konkurs o Ziemi Strzelińskiej - PTTK Strzelin

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin p. Jerzy Matusiak, inspektor oświaty p. Małgorzata Stachowiak, prezes PTTK Oddział Ziemi Strzelińskiej p. Krzysztof Lucima, oraz przewodnicząca komisji konkursowej p. Maria Sobok.

Program konkursu obejmował:

W konkursie wzięło udział 60 uczestników z 20 szkół powiatu strzelińskiego, wyłonionych z etapów szkolnych, które odbyły się 16 listopada 2007 r. Rywalizacja polegała na rozwiązaniu pytań testowych, za które można było uzyskać maksymalnie 65 punktów.

Nagrody dla laureatów etapu powiatowego XIII Konkursu Turystyczno-Krajoznawczego o Ziemi Strzelińskiej ufundowali:


Strzelin PTTK PTTK Strzelin