XII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  POWIATOWY

 

1. W jakiej gminie w chwili obecnej jesteś ?

2. Z jakimi gminami graniczy gmina Przeworno ?

3. Z czym kojarzy Ci się miejscowość Stary Wielisław ? Napisz wszystko, co na ten temat wiesz.

4. Do jakiej rzeki wpada Oława ?

5. Do jakich miast dawniej kursowały pociągi z Przeworna ?

6. Co to jest Husyniec ? Od czego pochodzi nazwa ? Kiedy powstał ? Kto zamieszkiwał w tej miejscowości ?

7. Co to jest "Ptasząt Śpiew" ?

8. Gdzie znajduje się budynek dawnej kuźni dworskiej ?

9. Skąd pochodzą pierwsze wzmianki o miejscowościach na Wzgórzach Strzelińskich? Z którego roku? Jakie miejscowości są wymienione ?

10. Do jakich rodów należały w XIII wieku ziemie wokół Gromnika ? Jakim herbem się pieczętowali ?

11. W trzeciorzędzie warstwy granitu uległy działaniu kwasu węglowego w roztworze wód oraz zwietrzeniu. Jaki minerał powstał i gdzie występuje ?

12. W jakim miesiącu jest najwięcej dni słonecznych na Wzgórzach Strzelińskich ?

13. Jak nazywa się roślina rosnąca na skraju lasu w wilgotnych miejscach, o wydłużonych kwiatach, wydzielająca miły zapach, podobny do zapachu goździków ?

14. Wymień 5 ssaków zamieszkujących lasy na Wzgórzach Strzelińskich.

15. Kto, kiedy i  gdzie nadał prawa miejskie Strzelinowi ?

16. Co to jest Witostowice I ? Koło jakiej innej atrakcji turystycznej się znajduje ?

17. Jak nazywa się miejscowość wymieniona w 1284 jako "Alba Ecclesia" ?

18. W którym roku zainstalowano latarnie gazowe na ulicach Strzelina?

19. Gdzie znajduje się najstarszy w Polsce nagrobek kobiecy ? Kogo jest to nagrobek ?

20. Gdzie wydobywa się łupki kwarcytowe ?

21. Z czym graniczą Wzgórza Strzelińskie od południa ?

22. Napisz co oznacza skrót MnO.

23. Jakimi szlakami i z jakich miejscowości (w ciągu jednodniowej wycieczki) można dojść na szczyt Gromnika?

24. Na mapie w skali 1:40000 odległość z Przeworna do Białego Kościoła wynosi 35 cm.  Oblicz jaka jest odległość w terenie między tymi miejscowościami ?

25. Podaj azymut i odległość z punktu B do A, jeśli skala mapy wynosi 1:8 000. Przedstaw obliczenia.

 

PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin