XII  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. Jakie gminy wchodzą w skład powiatu strzelińskiego?

2. W jakim dniu przypada najniższy moment górowania Słońca nad Wzgórzami Strzelińskimi?

3. Wymień wieże w systemie obronnym Strzelina.

4. Do jakich kasztelani należały Wzgórza Strzelińskie za panowania Mieszka I ?   Od którego roku Strzelin był siedzibą kasztelana?

5. Od którego roku Ziemia Strzelińska nieprzerwanie należy do Polski?

6. Z czym graniczą Wzgórza Strzelińskie od północy?

7. Co oznacza skrót InO?

8. Co to jest "Diabelska Kręgielnia" ?    Gdzie się znajduje ?

9. Z jakimi powiatami graniczy powiat strzeliński?

10. Strzeliński Rynek jest jednym z największych na Dolnym Śląsku. Podaj jego powierzchnię oraz długość pierzei.

11. Gdzie mieściła się jedyna na Śląsku świątynia pod wezwaniem Św. Oswalda?  Kto był jej fundatorem?

12. Do jakiej rzeki wpada Krynka ?

13. Z jakiego okresu pochodzą obwałowania kamienne na Gromniku?

14. Jakie są przeważające kolory w herbie Strzelina?

15. Wymień nazwy państwowych szkół na terenie powiatu strzelińskiego, w których może kontynuować naukę absolwent gimnazjum.

16. Jakim księstwem władał Henryk I ?

17. W jakich latach była pisana Księga Henrykowska? Gdzie się obecnie znajduje?

18. W 1295 roku sprowadzono do Strzelina pewien zakon. Jaki był to zakon i kto go sprowadził?

19. Jakie dynastie władały księstwem ziębickim?

20.  Gdzie znajduje się zamek nawodny?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin