XI  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  POWIATOWY

 

1. W jakiej gminie w chwili obecnej jesteś ?

2. Jaka rzeka stanowi zachodnią granicę Wzgórz Strzelińskich ?

3. W  2005 roku jedna ze szkół strzelińskich obchodziła 60-lecie. Podaj jej nazwę.

4. Podaj nazwę dwóch najbliżej położonym od Prus rezerwatów przyrody. Koło jakich miejscowości się znajdują ?

5. W jakim miesiącu na Ziemi Strzelińskiej przypada najmniej opadów ?

6. Późną jesienią, zimą i na przedwiośniu dają się we znaki na Wzgórzach Strzelińskich wiatry, które powodują gwałtowne ocieplenie. Podaj ich nazwę.

7. Wymień bramy w systemie obronnym Strzelina.

8. Jak nazywa się najwolniej rosnące drzewo strefy umiarkowanej ?

9. Pierwsza na Śląsku droga o utwardzonej nawierzchni została zbudowana ze strzelińskiego granitu. Napisz kiedy i kto polecił jej zbudowanie, skąd i dokąd prowadziła ?

10. Z jakimi powiatami graniczy powiat strzeliński ?

11. Napisz kto powiedział i do kogo: "Daj ać ja pobruczę a ty poczywaj" oraz gdzie te słowa  zostały zapisane.

12. Podaj nazwę źródła znajdującego się przy czerwonym szlaku między Henrykowem a Ziębicami.

13. Odpowiedz, jak nazywa się miejsce o którym podano w legendzie, że "...w miejscu tym do dziś żadna roślina nie urośnie ani trawa się nie zazieleni a tym bardziej żaden kwiat nie zakwitnie..."

14. Co jest najstarszym zabytkiem Strzelina i w jakim stylu jest zbudowany ?

15. Skąd pochodzi pierwsza wzmianka o miejscowościach na Ziemi Strzelińskiej. Jakie miejscowości są wymienione ?

16. Wymień dynastie władające księstwem ziębickim od XIV do XVI w.

17. Na wieży ratuszowej w Ziębicach widnieje napis: "Horas non numero nisi serenas". Co on oznacza ?

18. Co nabyło opactwo cysterskie w 1699 roku drogą kupna ?

19. Koło wsi Skalice znajduje się skupisko skał. Z czego są zbudowane?

20. Do jakich państw należał Strzelin od XI do XIX wieku ?

21. Gdzie znajduje się drewniany żuraw deptakowy i do czego służył ?

22. Napisz co oznacza skrót GOT.

23. Jakimi szlakami i z jakich miejscowości (w ciągu jednodniowej wycieczki) można dojść na szczyt Ostrej Góry?

24. Na mapie odległość z Prus do Strzelina wynosi 24 cm, a w terenie 10,8 km. Oblicz skalę mapy.

25. Podaj azymut i odległość z punktu A do B, jeśli skala mapy wynosi 1:12 000. Przedstaw obliczenia.

 

PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin