XI  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. Podaj nazwę trzeciego pod względem wysokości szczytu Wzgórz Strzelińskich. Co się na nim znajduje ?

2. W jakiej miejscowości znajduje się pomnik Księgi Henrykowskiej ?

3. Kto był ostatnim księciem z rodu Piastów władającym Strzelinem ? W którym roku umarł i jakim księstwem władał ?

4. W jakich latach Strzelin był miastem powiatowym ?

5. Wymień nazwy bram w systemie obronnym Strzelina.

6. Do jakich kasztelanii należał Strzelin za panowania Mieszka I ?

7. Kto, kiedy i gdzie nadał prawa miejskie Strzelinowi ?

8. Z czym graniczą Wzgórza Strzelińskie od wschodu ?

9. Jaka rzeka opływa Wzgórza Strzelińskie od zachodu ? Jakiej rzeki jest dopływem ?

10. Gdzie ma siedzibę Stowarzyszenie Św. Celestyna ?

11. Jak nazywa się roślina owadożerna rosnąca na Wzgórzach Strzelińskich ?

12. Jak nazywa się istniejąca brama w systemie obronnym Ziębic ?

13. Gdzie znajduje się budynek nakryty cebulastą kopułą ? Co to jest ?

14. Jak nazywa się skała pochodzenia wulkanicznego i gdzie występuje?

15. Z jakimi gminami graniczy gmina Strzelin ?

16. Gdzie mieści się Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej ?

17. W XVI w. książę ziębicki bił dukaty. Napisz, jak się nazywał, z jakiego metalu je wykonywał i skąd brał surowiec ?

18. Napisz, w którym roku założono w Strzelinie pierwszy wodociąg miejski - skąd doprowadzono wodę - jaki powołano urząd ?

19. W której miejscowości mieści się siedziba Nadleśnictwa ?

20. W jakim języku była pisana Księga Henrykowska ?

21. W jakim stylu jest zbudowana rotunda Św. Gotarda w Strzelinie ?

22. Na jakiej podstawie w 1810 roku nastąpiła kasata zakonów ?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin