XI  KONKURS
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


Etap powiatowy odbył się 20 grudnia 2005 w Gimnazjum w Prusach.

Fundatorami nagród byli:


WÓJT GMINY KONDRATOWICE

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE

STAROSTWO POWIATOWE W STRZELINIE
Przejazd uczestników Konkursu ze Strzelina do Prus i na wycieczkę do Niemczy sponsorował:

ANDRZEJ WISŁOCKI - TRANSPORT OSOBOWY


Przejazd uczestników Konkursu na wycieczkę do Niemczy sponsorował:

WÓJT GMINY KONDRATOWICE

Strzelin PTTK PTTK Strzelin