X  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


    WYNIKI  -  ETAPU  POWIATOWEGO

            KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA ETAPU POWIATOWEGO:


                           GIMNAZJA:
               1. nr 2 w Strzelinie          123
               2. nr 1 w Strzelinie          116.5
               3. w Prusach                  100
               4. w Wiązowie                 51
                      SZKOŁY PODSTAWOWE:
               1. w Kuropatniku              106.5
               2. nr 5 Strzelin              77
               3. w Zielenicach              64
               4. w Białym Kościele          53.5
               5. w Witowicach               42.5
               6. nr 4 w Strzelinie          34.5
               7. w Jaworowie                33
               8. w Wawrzyszowie             21
               9. w Prusach                  20.5
 
          KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ETAPU POWIATOWEGO:


                           GIMNAZJA:
1.     Paulina Iwan           nr 1 w Strzelinie       63
2.     Janusz Lucima          nr 2 w Strzelinie       51.5
3.     Alicja Koryś           w Prusach               43
4.     Paulina Fer            w Prusach               39  
    Marta Stachowicz       nr 2 w Strzelinie       39  
5.     Bartosz Bocheński      nr 2 w Strzelinie       32.5
6.     Beata Sacała           w Wiązowie              29
7.     Kamil Mak              nr 1 w Strzelinie       27
8.     Mateusz Kowalski       nr 1 w Strzelinie       26.5
9.     Motyka Anna            w Wiązowie              22
10.    Rozpędowski Piotr      Slavia w Strzelinie     19
11.    Derwich Ewelina        w Prusach               18
                      SZKOŁY PODSTAWOWE:
1.    Joanna Rychlica        w Kuropatniku            44
2.    Szymkowski Marcin      w Kuropatniku            39
3.    Patrycja Iwan          nr 5 w Strzelinie        32.5
4.    Natalia Świrska        w Białym Kościele        25
      Piotr Kaczmarek        nr 5 w Strzelinie        25
5.    Marta Pukacz           w Kuropatniku            23.5
      Jakub Tomczyk          w Witowicach             23.5
      Maciej Kulka           w Zielenicach            23.5
6.    Kacper Jasztal         w Zielenicach            21.5
7.    Paweł Krzysztofczyk    nr 5 w Strzelinie        19.5
8.    Patrycja Liczkowska    w Witowicach             19
      Barbara Gazda          w Zielenicach            19
9.    Marcin Buczkowski      nr 4 w Strzelinie        18.5
10.   Marek Karakuła         w Jaworowie              17
11.   Anna Burian            w Białym Kościele        15
12.   Bartłomiej Struś       w Jaworowie              14
13.   Paulina Szulc          w Białym Kościele        13.5
14.   Jakub Leśkiewicz       w Prusach                9.5
15.   Stanisław Paluch       nr 4 w Strzelinie        9
      Katarzyna Wojdyła      w Wawrzyszowie           9
16.   Przemysław Jabłoński   w Wawrzyszowie           8
17.   Krzysztof Gaj          w Prusach                7
      Karolina Wójcik        nr 4 w Strzelinie        7
18.   Joanna Szymańska       w Wawrzyszowie           4
      Łukasz Matła           w Prusach                4
19.   Karolina Druszcz       w Jaworowie              2
PTTK Strzelin PTTK Strzelin