X  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  POWIATOWY

1. W jakiej gminie w chwili obecnej jesteś ?

2.  Jaka rzeka stanowi wschodnią granicę Wzgórz Strzelińskich ?

3.  W 2004 roku odsłonięto w Strzelinie nowy pomnik. Komu jest on poświęcony? Napisz wszystko co wiesz o tej osobie.

4.  We wrześniu 2004 roku jedna ze szkół strzelińskich obchodziła 50-lecie. Podaj jej nazwę.

5.  Do jakich państw należał Kuropatnik wraz ze Strzelinem od X do XX wieku ?

6.  Gdzie znajduje się pomnik Księgi Henrykowskiej ?

7.  Jak się nazywa odmiana granitu, nieco odeń starsza i ciemniej zabarwiona, występująca na zboczu Kalinki ?

8.  W jakim miesiącu na Ziemi Strzelińskiej przypada najwięcej dni słonecznych ?

9.  Podaj nazwę jednej z najpiękniejszych orchidei występujących w wilgotnych miejscach.

10. Podaj nazwy gatunków ptaków, które wymarły na naszym terenie.

11. W 1292 roku Strzelin otrzymał prawa miejskie. Z połączenia jakich osad powstał ? Co stanowiło granicę między tymi osadami ?

12. Wymień wieże w systemie obronnym Strzelina.

13. W XV wieku Strzelin dostał się we władanie rodu rycerzy-rozbójników - z jakiego rodu pochodzili ?

14. W 1540 roku klasztor klarysek został zlikwidowany. Z jakiego powodu?

15. W jakiej miejscowości na Wzgórzach Strzelińskich znajduje się zamek nawodny?

16. Kto był ostatnim księciem z rodu Piastów władającym Strzelinem? W którym roku umarł i jakim księstwem władał?

17. Pod koniec XVI wieku Strzelin był głównym ośrodkiem handlu pewnego artykułu na Przedgórzu Sudeckim. Podaj jego nazwę

18. W 1812 roku klasztor w Henrykowie nabyła księżna orańska. Kim w przyszłości została?

19. W kościele klasztornym w Henrykowie znajduje się najstarszy zachowany w Polsce nagrobek kobiecy. Podaj imię kobiety.

20. W XVI wieku książę ziębicki bił dukaty. Podaj jego imię, z jakiej dynastii pochodził, skąd brał złoto?

21. W 1997 roku kardynał Henryk Gulbinowicz ustanowił na terenie Ziemi Strzelińskiej Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. W jakiej miejscowości znajduje się wspomniane Sanktuarium? Skąd pochodzi obraz Matki Bożej Różańcowej ?

22. W 2004 roku Oddział PTTK Ziemi Strzelińskiej wytyczył nowy odcinek szlaku turystycznego. Napisz:

-   jakiego koloru jest ten szlak,

-   skąd i dokąd prowadzi,

-   przez jakie miejscowości prowadzi,

-   podczas jakiej imprezy nastąpiło jego oficjalne otwarcie?

23. Jakimi szlakami i z jakich miejscowości (w ciągu jednodniowej wycieczki) można dojść na szczyt Nowoleskiej Kopy?

24. Na mapie w skali 1:25 000 odległość z Kuropatnika do Strzelina wynosi 24 cm. Oblicz rzeczywista odległość między tymi miejscowościami.

25. Podaj azymut i odległość z punktu A do B, jeśli skala mapy wynosi 1:15 000. Przedstaw obliczenia.

 

PTTK Strzelin
PTTK Strzelin PTTK Strzelin