X  KONKURS
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY
O  ZIEMI  STRZELIŃSKIEJ


PYTANIA  -  ETAP  SZKOLNY

1. Do jakich księstw należał Strzelin ?

2. Wymień miasta znajdujące się w powiecie strzelińskim.

3. Z czym graniczą Wzgórza Strzelińskie od zachodu ?

4. Gdzie na Wzgórzach Strzelińskich rosną kasztany jadalne ?

5. Wymień bramy w systemie obronnym Strzelina ?

6. Co oznacza skrót InO ?

7. Gdzie znajduje się obecnie oryginał Księgi Henrykowskiej ?

8. Kto był ostatnim księciem ziębickim z rodu Piastów. Kiedy i w jaki sposób umarł ?

9. Czyje córki mogły wstępować w średniowieczu do klasztoru klarysek w Strzelinie ?

10. W którym roku otrzymał Strzelin prawa miejskie ?

11. W jakim stylu jest zbudowana Rotunda Św. Gotarda w Strzelinie ?

. 12. Podaj nazwę wzniesienia, na którym znajduje się kamienna wieża widokowa.

13. Podaj nazwę potoku, który zasila zbiorniki wodne w Białym Kościele.

14. Gdzie znajdują się źródła rzeki Oławy ?

15. Gdzie znajduje się największy w Polsce pomnik przedstawiający orła ?

16. Podaj nazwę drugiego pod względem wysokości szczytu Wzgórz Strzelińskich. Jaką

ma wysokość ?

17. W którym roku i w obronie jakiego miasta brali udział łucznicy strzelińscy ?

18. Ile gmin wchodzi w skład powiatu strzelińskiego ?

19. W jakim języku była pisana Księga Henrykowska?

20. W jakiej miejscowości znajduje się ośrodek dla dzieci z porażeniem mózgowym ?

21. Rynek strzeliński należy do jednych z największych na Śląsku. Jaką ma

powierzchnię ?

22. Gdzie znajduje się obelisk z popiersiem Św. Donata ? Przed czym strzeże ?

23. Kto i kiedy wykonał ołtarz główny w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w

Strzelinie ?

PTTK Strzelin PTTK Strzelin