IMPREZY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

30 marca 2019
WYCIECZKA
NA  ZAMEK  GRODNO
listopad 2019
XXV KONKURS
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
O ZIEMI STRZELIŃSKIEJ
etap szkolny
grudzień 2019
XXV KONKURS
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
O ZIEMI STRZELIŃSKIEJ
etap powiatowy