IMPREZY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

14 września 2019
XXI RAJD "GÓRY STOŁOWE"
listopad 2019
XXV KONKURS
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
O ZIEMI STRZELIŃSKIEJ
etap szkolny
grudzień 2019
XXV KONKURS
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
O ZIEMI STRZELIŃSKIEJ
etap powiatowy


Deklaracja członkowska PTTK:

doc       odt       pdf

Do deklaracji należy dołączyć zdjęcie.