IMPREZY TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

30 maja 2021
WYCIECZKA
13 czerwca 2021
WYCIECZKA
2021
XXVI KONKURS
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
O ZIEMI STRZELIŃSKIEJ
etap szkolny
2021
XXVI KONKURS
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
O ZIEMI STRZELIŃSKIEJ
etap powiatowy


Deklaracja członkowska PTTK:

doc       odt       pdf

Do deklaracji należy dołączyć zdjęcie.