Wycieczka na Włodzicką Górę

PTTK Strzelin p022 Zejście do Świerków s022 - PTTK Strzelin
Zejście do Świerków
PTTK Strzelin w022          PTTK Strzelin r022