Wycieczka po Wzgórzach Włodzickich

PTTK Strzelin p060 Zejście do Słupca s060 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l060
Zejście do Słupca
PTTK Strzelin w060          PTTK Strzelin r060