Wycieczka po Wzgórzach Włodzickich

PTTK Strzelin p050 Góra Wszystkich Świętych s050 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l050
Góra Wszystkich Świętych
PTTK Strzelin w050          PTTK Strzelin r050