Wycieczka po Wzgórzach Włodzickich

PTTK Strzelin p045 Góra Wszystkich Świętych s045 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l045
Góra Wszystkich Świętych
PTTK Strzelin w045          PTTK Strzelin r045