Wycieczka po Wzgórzach Włodzickich

PTTK Strzelin p036 W drodze na Górę Świętej Anny s036 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l036
W drodze na Górę Świętej Anny
PTTK Strzelin w036          PTTK Strzelin r036