Wycieczka po Wzgórzach Włodzickich

PTTK Strzelin p027 W drodze na Górę Świętej Anny s027 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l027
W drodze na Górę Świętej Anny
PTTK Strzelin w027          PTTK Strzelin r027