WZGÓRZA  WŁODZICKIE

wycieczka

Nowa Ruda (kopalnia węgla kamiennego),
Ścinawka Górna (Sarny) - Góra Świętej Anny -
- Góra Wszystkich Świętych (Sanktuarium MB Bolesnej) - Słupiec

2010
Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin
Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin
Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin
Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin
Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin
Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin
Wzgórza Włodzickie - Ścinawka Górna (Sarny) - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - Ścinawka Górna (Sarny) - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - Ścinawka Górna (Sarny) - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - Ścinawka Górna (Sarny) - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - Ścinawka Górna (Sarny) - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - Ścinawka Górna (Sarny) - PTTK Strzelin
Wzgórza Włodzickie - podejście na Górę Św. Anny - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - podejście na Górę Św. Anny - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - podejście na Górę Św. Anny - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - podejście na Górę Św. Anny - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - Góra Świętej Anny - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - Góra Świętej Anny - PTTK Strzelin
Wzgórza Włodzickie - Góra Świętej Anny - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - Góra Świętej Anny - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - Góra Świętej Anny - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - Góra Świętej Anny - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - Góra Świętej Anny - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - Góra Świętej Anny - PTTK Strzelin
Wzgórza Włodzickie - Góra Świętej Anny - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - Góra Świętej Anny - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - w tle Góra Wszystkich Świętych - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - zejście z Góry Św. Anny - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - zejście z Góry Św. Anny - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - podejście na Górę Wszystkich Świętych - PTTK Strzelin
Wzgórza Włodzickie - podejście na Górę Wszystkich Świętych - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - podejście na Górę Wszystkich Świętych - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - podejście na Górę Wszystkich Świętych - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - podejście na Górę Wszystkich Świętych - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - podejście na Górę Wszystkich Świętych - PTTK Strzelin Wzgórza Włodzickie - podejście na Górę Wszystkich Świętych - PTTK Strzelin
Góra Wszystkich Świętych - Wzgórza Włodzickie - PTTK Strzelin Góra Wszystkich Świętych - Wzgórza Włodzickie - PTTK Strzelin Góra Wszystkich Świętych - Wzgórza Włodzickie - PTTK Strzelin Góra Wszystkich Świętych - Wzgórza Włodzickie - PTTK Strzelin Góra Wszystkich Świętych - Wzgórza Włodzickie - PTTK Strzelin Góra Wszystkich Świętych - Sanktuarium MB Bolesnej - PTTK Strzelin
Góra Wszystkich Świętych - Sanktuarium MB Bolesnej - PTTK Strzelin Góra Wszystkich Świętych - Sanktuarium MB Bolesnej - PTTK Strzelin Góra Wszystkich Świętych - Sanktuarium MB Bolesnej - PTTK Strzelin Góra Wszystkich Świętych - Sanktuarium MB Bolesnej - PTTK Strzelin Słupiec - przed kościołem - PTTK Strzelin
WZGÓRZA WŁODZICKIE GALERIA STRONA GŁÓWNA