WZGÓRZA  WŁODZICKIE

WYCIECZKA

Nowa Ruda (kopalnia węgla kamiennego), Słupiec - Kościelec -
- Góra Wszystkich Świętych - Słupiec

2006
Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin 001 Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin 002 Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin 003 Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin 004 Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin 005
Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin 006 Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin 007 Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin 008 Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin 009 Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin 010
Nowa Ruda - kopalnia węgla kamiennego - PTTK Strzelin 011 Początek trasy w Słupcu - PTTK Strzelin 012 Początek trasy w Słupcu - PTTK Strzelin 013 Podejście na Kościelec - PTTK Strzelin 014 Podejście na Kościelec - PTTK Strzelin 015
Podejście na Kościelec - PTTK Strzelin 016 Podejście na Kościelec - PTTK Strzelin 017 Samochód weselny na Kościelcu - PTTK Strzelin 018 Samochód weselny na Kościelcu - PTTK Strzelin 019 Samochód weselny na Kościelcu - PTTK Strzelin 020
Samochód weselny na Kościelcu - PTTK Strzelin 021 Kościelec - PTTK Strzelin 022 Kościelec - PTTK Strzelin 023 Kościelec - PTTK Strzelin 024 Kościelec - PTTK Strzelin 025
Podejście na Górę Wszystkich Świętych - PTTK Strzelin 026 Podejście na Górę Wszystkich Świętych - PTTK Strzelin 027 Góra Wszystkich Świętych - PTTK Strzelin 028 Góra Wszystkich Świętych - PTTK Strzelin 029 Góra Wszystkich Świętych - PTTK Strzelin 030
Góra Wszystkich Świętych - PTTK Strzelin 031 Góra Wszystkich Świętych - PTTK Strzelin 032 Góra Wszystkich Świętych - PTTK Strzelin 033 Góra Wszystkich Świętych - PTTK Strzelin 034 Góra Wszystkich Świętych - PTTK Strzelin 035
Strzelin PTTK PTTK Strzelin PTTK Strzelin gl