Wycieczka na Trójgarb

PTTK Strzelin p080 Zejście do Lubomina s080 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l080
Zejście do Lubomina
PTTK Strzelin w080          PTTK Strzelin r080