Wycieczka na Trójgarb

PTTK Strzelin p077 Zejście do Lubomina s077 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l077
Zejście do Lubomina
PTTK Strzelin w077          PTTK Strzelin r077