Wycieczka na Trójgarb

PTTK Strzelin p070 Zejście do Lubomina s070 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l070
Zejście do Lubomina
PTTK Strzelin w070          PTTK Strzelin r070