Wycieczka na Trójgarb

PTTK Strzelin p022 W drodze na Trójgarb s022 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l022
W drodze na Trójgarb
PTTK Strzelin w022          PTTK Strzelin r022