XVIII Rajd 'Góry Stołowe' (1)

PTTK Strzelin p110 Wzgórza Lewińskie - Jarków s110 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l110
Wzgórza Lewińskie - Jarków
PTTK Strzelin w110          PTTK Strzelin r110