Wycieczka na Czarną Górę

PTTK Strzelin p072 Czarna Góra s072 - PTTK Strzelin
Czarna Góra
PTTK Strzelin w072          PTTK Strzelin r072