Wycieczka na Śnieżnik

PTTK Strzelin p040 Ze śnieżnika do Międzygórza s040 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l040
Ze Śnieżnika do Międzygórza
PTTK Strzelin w040          PTTK Strzelin r040