XXVIII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p015 W drodze na Ślężę s015 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l015
W drodze na Ślężę
PTTK Strzelin w015          PTTK Strzelin r015